Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Co warto wiedzieć o konkursie #JaTyOnOff

Co warto wiedzieć o konkursie #JaTyOnOff

Chcesz zgłosić prace uczniów do konkursu #JaTyOnOff, ale nie masz pewności, na co pozwala regulamin? Kilka kluczowych informacji na temat konkursu – a w szczególności zasad uczestnictwa – zawarliśmy poniżej.

 

Czy do konkursu można zgłosić zdjęcie zrobione aparatem fotograficznym?

Nie. Praca konkursowa powinna być wykonana smartfonem.

Czy uczniowie mogą pracować w zespole?

Tak. W konkursie można wziąć udział indywidualnie albo w zespołach składających się z maksymalnie trzech osób.

Czy uczeń może samodzielnie zgłosić swoją pracę na konkurs?

Nie. Zgłoszenia dokonuje nauczyciel.

Czy nauczyciel może dokonać zgłoszenia w imieniu kilku uczniów lub zespołów uczniów?

Tak.  Jeden nauczyciel może dokonać zgłoszenia w imieniu wielu uczniów lub zespołów uczniów. W imieniu każdego ucznia/zepołu może wysłać na konkurs jedno zdjęcie.

Czy uczeń może wystartować w konkursie indywidualnie i jako członek zespołu?

Nie. Nie można wystartować w konkursie jednocześnie indywidualnie i jako członek zespołu.

Czy w jednym zespole mogą pracować uczniowie z klasy 6 i klasy 7?

Nie.  Wszyscy członkowie zespołu powinni kwalifikować się do tej samej kategorii konkursowej (klasy 4-6 lub 7-8)

Czy można zgłosić zdjęcie, które jest kolażem?

Nie. Praca konkursowa może zostać poddana podstawowym zabiegom edycyjnym, obejmującym kadrowanie, modyfikację nasycenia barw i modyfikację jasności. Nie jest dozwolone stosowanie fotomontaży – łączenia elementów różnych zdjęć lub dokonywania zmian w oryginalnej kompozycji zdjęcia.  

Co będzie oceniane przez jury konkursu?

Jury będzie się kierowało kryteriami: zrealizowania tematu, innowacyjności pomysłu, wartości artystycznej i poprawności technicznej.