Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Projekt #JaTyOnOff odwołany

#JaTyOnOff Odwołanie konkursu

Z przykrością informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną i wyzwaniami, przed którymi stoją obecnie szkoły, podjęliśmy decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji projektu #JaTyOnOff i pozostawieniu konkursu fotograficznego bez rozstrzygnięcia. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.

 

Celem projektu #JaTyOnOff była promocja cyfrowej równowagi. Chcieliśmy przekonać uczniów, że smartfony można wykorzystywać w sposób mądry i kreatywny, ale też zachęcać dzieci do innego spędzania czasu.

W ostatnich miesiącach kilkakrotnie zawieszaliśmy projekt. Powodem była sytuacja epidemiczna, która uniemożliwiała realizację przedsięwzięcia w zgodzie z założeniami.

Niestety, sytuacja w kraju jest nadal daleka od stabilnej, a dalszy rozwój wydarzeń w szkołach trudno przewidzieć – mówi Zygmunt Puchalski, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego.Wszystko to sprawia, że nadal nie jesteśmy w stanie zrealizować założeń projektu i dlatego podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji – wyjaśnia.

Zygmunt Puchalski zapewnia, że STO zamierza kontynuować działania na rzecz cyfrowej równowagi w szkołach. – Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli już bez przeszkód zrealizować projekt #JaTyOnOff. Temat cyfrowej równowagi zyskuje na aktualności w kontekście ostatnich wydarzeń. Dlatego uważamy, że tym bardziej warto poruszać go w rozmowach z młodymi ludźmi i skłaniać uczniów do refleksji nad tym, jak korzystają z nowych technologii – kończy.

Z wszystkimi uczestnikami konkursu skontaktujemy się drogą mailową.